September 26, 2014

SYSTER IDA

"Syster Ida" hette Ida Samuelsson och kom från Smögen. Hon var den högt älskade barnsköterskan som tog hand om barnen på Lysholmen. Denna annonsen är nog från 1946-7. Då var Olga med dottern Mary i Florida. 

Syster Ida var med på en resa 1913 till Florida (Olga med barnen Anita 3 och Billy 2) så hon började nog hos familjen året innan.


Läs mer om Olga och Folke på Lysholmen i


IDA SAMUELSSON, the beloved nannyNo comments:

Post a Comment